chancily مرتضی حیدری مرتضی حیدری اخبار انتخابات 96

chancily: مرتضی حیدری مرتضی حیدری اخبار انتخابات 96 مناظره 96 اولین مناظره انتخاباتی مشروح مناظره نامزدها دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سرنوشت نامه‌های ریجکت‌شده احمدی‌نژاد

در پی لفاظی های دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا، اشخاص سیاسی کشور در برابر وی تصویر العمل نشان دادند. یکی از این افراد محمود احمدی نژاد، مدیر جمهور سابق بود که

سرنوشت نامه‌های ریجکت‌شده احمدی‌نژاد

سرنوشت نامه های ریجکت شده است احمدی نژاد

عبارات مهم : ایران

در پی لفاظی های دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا، اشخاص سیاسی کشور در برابر وی تصویر العمل نشان دادند. یکی از این افراد محمود احمدی نژاد، مدیر جمهور سابق بود که طی پیامی که در کانال تلگرامی دولت بهار منتشر کرد، در برابر این بیانات موضع گرفت. در متن این خبر آمده است: یک بار دیگر آقای ترامپ با بیان سخنان زیاده طلبانه، تفرقه جویانه و از سر تکبر و نفرت، عمق روحیه برتری جویی و استکباری خود و هم قطارانش را به نمایش گذاشت.

سرنوشت نامه‌های ریجکت‌شده احمدی‌نژاد

ملت تمدن آفرین کشور عزیزمان ایران بر اساس آموزه های آسمانی و تجربیات تاریخی خود دریافته است که تکبر در برابر متکبر عین تواضع هست، لیکن نرمش و خشوع در برابر دشمن های متکبر و خودخواه، موجب گستاخی و جری شدن و توسعه دایره ادعاهای ناعادلانه و غیرقانونی آنان خواهد شد. در قسمتی از این خبر که به نظر کنایه ای به دولت فعلی هست، ذکر شده: فرزندان خدوم شما در دولت های نهم و دهم، با اتکا به حمایت های بی نظیر مردمی، در دفاع از حقوق مسلم ملت با استحکام و اقتدار در برابر مستکبران جهانی ایستادند و با تدبیر و هوشمندی، آنان را از دست اندازی به حقوق ملت کشور عزیزمان ایران بازداشتند.

احمدی نژاد در ادامه خبر تصریح می کند: مواضع دولت آمریکا بار دیگر نشان داد که آنان نسبت به عظمت، توانایی و اقتدار ذاتی ملت کشور عزیزمان ایران جاهل و در کسب معرفت نسبت به شایستگی های الهی- انسانی ایرانیان کاهلند. آنان گمان می برند که با جنگ روانی و ارعاب عده ای اندک، راه را جهت تسلیم ملت، اخذ امتیازات تاریخی و محدودکردن همیشگی سقف پرواز و رشد ایرانیان باز کنند، لکن اگر بنا بود با این رفتارها تغییری در جغرافیا، فرهنگ، مواضع و جایگاه کشور و ملت کشور عزیزمان ایران به وجود آید، چه بسا قبل از آنان، قدرت های چپاولگر بزرگ تری در تاریخ بودند که همین آرزو ها را داشتند، ولی با خود به گور بردند.

در پی لفاظی های دونالد ترامپ، مدیر جمهور آمریکا، اشخاص سیاسی کشور در برابر وی تصویر العمل نشان دادند. یکی از این افراد محمود احمدی نژاد، مدیر جمهور سابق بود که

نامه به ترامپ

احمدی نژاد چندماه پیش نیز نامه ای به ترامپ نوشت که در آن به نصیحت مدیر جمهور آمریکا و انتقاد از فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر این کشور پرداخت. احمدی نژاد در بخشی از این نامه ذکر کرد: جناب عالی به درستی، نظام سیاسی و ساختار انتخاباتی آمریکا را فاسد و ضدمردمی توصیف کرده اید. نظام انتخاباتی آمریکا جهت دهه های متوالی، رأی مردم را به اسارت گروهی اندک گرفته هست؛ گروهی که در ظاهر در قالب دو حزب حکومت می کنند، ولی درواقع نماینده یک اقلیت، یعنی سردمداران ثروت و قدرت جهانی اند.

تغییر نظام انتخاباتی آمریکا و آزادکردن اراده و منافع مردم از این اسارت تحمیلی، کاری بزرگ و اصلاحی اساسی هست. از سوی نزدیکان احمدی نژاد اعلام شده است بود که این نامه به سفارت سوئیس در کشور عزیزمان ایران به عنوان حافظ منافع آمریکا تحویل داده شده است هست، ولی بعد از آن یک منبع آگاه به عصرایران گفت: به علت عدم رعایت تشریفات و عرف دیپلماتیک، سفارت سوئیس نامه احمدی نژاد به ترامپ را برگشت زده و علت این اقدام را نامه رسان نبودن اعلام کرده است که در این صورت این نامه جهت ترامپ ارسال نشده است.

سرنوشت نامه‌های ریجکت‌شده احمدی‌نژاد

سفارت سوئیس صرفا حافظ منافع آمریکا در کشور عزیزمان ایران است نه خبر رسان و صندوق پستی و این مهم باعث شده است که حاشیه های نادرستی درخصوص این نامه صورت پذیرد. این منبع آگاه ادامه داد: احتمالا نامه های پیشین احمدی نژاد، به خصوص نامه وی به اوباما نیز به همین آینده دچار و ریجکت شده است است.

اخبار سیاسی – آرزوی بزرگ

واژه های کلیدی: ایران | سوئیس | سیاسی | آمریکا | ایرانی | ایرانیان | آقای ترامپ | احمدی نژاد | احمدی نژاد | دونالد ترامپ | نامه به ترامپ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog