chancily مرتضی حیدری مرتضی حیدری اخبار انتخابات 96

chancily: مرتضی حیدری مرتضی حیدری اخبار انتخابات 96 مناظره 96 اولین مناظره انتخاباتی مشروح مناظره نامزدها دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی بخش T برجام انقضاء ندارد/ بازرسی‌های منظم هرگونه فعالیت غیر قانونی را نشان می‌دهد ، ریچارد نفیو

یک تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای کشور عزیزمان ایران و گروه 1+5 با پرداختن به بخش T در برجام که راستی‌آزمایی آن مورد اختلاف روسیه، آمریکا و آژانس هس

بخش T برجام انقضاء ندارد/ بازرسی‌های منظم هرگونه فعالیت غیر قانونی را نشان می‌دهد ، ریچارد نفیو

ریچارد نفیو: بخش T برجام انقضاء ندارد/ بازرسی های منظم هرگونه فعالیت غیر قانونی را نشان می دهد

عبارات مهم : آژانس

یک تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات هسته ای کشور عزیزمان ایران و گروه 1+5 با پرداختن به بخش T در برجام که راستی آزمایی آن مورد اختلاف روسیه، آمریکا و آژانس هست، نوشت: بند T در توافق هسته ای انقضاء ندارد و این نقطه قوت توافقی حتی بعد از آخر دیگر محدودیت های برنامه هسته ای کشور عزیزمان ایران است.

به گزارش ایسنا، ریچارد نفیو، کارشناس ارشد تحریم در تیم مذاکره کننده آمریکا در سال های 2013 تا 2014 در جریان مذاکرات هسته ای کشور عزیزمان ایران و گروه 1+5 منشتر شدن گزارشی مفصل در اندیشکده بروکینگز به بررسی بند T در برنامه جامع اقدام یکسان (برجام) پرداخت.

وی با تاکید بر این که برجام در محدود کردن برنامه هسته ای کشور عزیزمان ایران موثر بوده هست، نوشت: بحث و گفت وگوها راجع به برجام اطراف بند T متمرکز است که می گوید کشور عزیزمان ایران از مدل های کامپیوتری جهت شبیه سازی وسیله انفجاری یا سیستم های انفجاری چند نقطه ای منفجر شونده مناسب جهت یک وسیله انفجاری هسته ای، (مگر این که کمیسیون یکسان تایید کند)، یا سیستم های تشخیص انفجاری ( باز هم مگر اینکه تایید شود) یا منابع نوترونی منفعل یا مواد تخصصی جهت منابع نوترونی منفعل استفاده، طراحی، توسعه و خریداری نخواهد کرد.

در اصطلاح عامیانه، کشور عزیزمان ایران اساسا پذیرفته است که دست به فعالیت های مختلفی که به آن اجازه خواهد داد یک کلاهک هسته ای را بررسی یا طراحی کند، نخواهد زد. از آنجایی که بعضی از این فعالیت ها کاربردهای محدود جهت طراحی تسلیحات غیر هسته ای دارند، این امکان وجود دارد که یک مجوز خاص جهت مواردی خاص اعطا شود. ولی اصل کلی این است که این فعالیت ها به میزان زیادی جهت تسلیحات هسته ای مهم هستند و باید کاملا ممنوع شوند. توصیه مهم این است که این بخش انقضاء ندارد و به همین دلیل، حامیان برجام اغلب آن را یکی از دلایل اهمیت داشتن توافق حتی بعد از کم کردن محدودیت های کشور عزیزمان ایران بعد از 10 تا 15 سال از وقت اجرایی شدن آن می دانند.

برخی این پرسش را مطرح کرده اند که آژانس بین المللی انرژی اتمی دانش مورد نیاز جهت اعمال بخش T را دارد یا نه ولی بیانات اخیر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز هیزم به این آتش انداخت.

آمانو در 26 سپتامبر در گفت وگو با رویترز اذعان کرد که ابزارهای آژانس جهت راستی آزمایی بخش T محدود است.

وی همچنین گفت: در این زمینه، راهنمایی مضاعف کمیسیون یکسان نیاز است.

این مقام پیشین آمریکایی در ادامه گزارش خود با اشاره به این که منتقدان برجام می گویند که این حرف بی کفایتی برجام جهت جلوگیری از تسلیحاتی شدن برنامه هسته ای کشور عزیزمان ایران را نشان می دهد، نوشت: معقول ترین استدلال های این مباحث این است که همان گونه که آمانو اشاره کرد، بدون بیانیه ای اساسی از جانب کشور عزیزمان ایران راجع به محل ذخیره همچنین تجهیزات و کاربری های آنها، اجرای تعهدات آژانس در بخش T سخت خواهد بود. این استدلال می گوید که اگر بیانیه ای ( از سوی ایران) وجود داشت، آژانس می توانست از اماکن مورد تردید، دیدار و تایید کند که از آنجا جهت تحقیقات راجع به سلاح هسته ای استفاده نمی شود و سپس طرف های برجام را از تحلیل خود مطلع می کرد. بعضی حتی فراتر از این رفته و ادعا کرده اند که با توجه به مخالفت کشور عزیزمان ایران با دسترسی به سایت های نظامی اش احتمالا این کشور در این اماکن روی تسلیحات هسته ای کار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ولی این استدلال ها اغراق آمیز هستند. در واقع بیانات آمانو به آسانی هرگونه مشکل جهت مذاکره بر سر توافق کنترل تسلیحات میان کشورهای دشمن را، آن هم در فضایی که به اندازه جو پیش روی برجام سیاسی هست، برجسته می کند.

البته نمی توان گفت که این قسمت از برجام و نظام راستی آزمایی آن بی نقص است.

آمانو هیچ گاه نگفت که قادر نیست پایبندی کشور عزیزمان ایران به بند T را راستی آزمایی کند، بلکه گفت که ابزارهایش محدود هستند و کارش با داشتن بیانیه ای از سوی کشور عزیزمان ایران راحت تر خواهد بود. این ممکن است صحت داشته باشد ولی نباید از این حقیقت فاصله گرفته شود که در صورت وجود شواهدی دال بر داشتن فعالیت در موارد ذکر شده، آژانس کماکان به موجب برجام مسوولیت و حق درخواست دسترسی به تاسیسات مرتبط را دارد.

قابل ذکر است که ماهیت گسترده بخش T کمک می کند تا؛ علی رغم سانتریفیوژهای تحقیق و توسعه یا کار با فلزات تخصصی که می تواند در برنامه موشکی کاربرد داشته باشد (موضوعی که خارج از برجام است)، استفاده از اقلام و فن آوری های با کاربرد دوگانه بدون تایید کمیسیون یکسان امکان پذیر نباشد. به همین دلیل، هر نشانه ای مبنی بر این که این اقلام در فعالیت های تحقیقاتی کشور عزیزمان ایران استفاده می شود، نقض آشکار برجام محسوب خواهد شد.

ریچارد نفیو همچنین با تاکید بر اینکه وی یکی از حامیان برجام هست، نوشت: البته جهت اطمینان از این عنوان باید شواهدی وجود داشته باشد که هرگونه فعالیت غیر قانونی را نشان دهد. جهت من که از حامیان توافق هستم، بازرسی های منظم اطمینان بخش هستند.

بخش T برجام انقضاء ندارد/ بازرسی‌های منظم هرگونه فعالیت غیر قانونی را نشان می‌دهد ، ریچارد نفیو

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | فعالیت | برنامه | محدودیت | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog